Roberto Blanco Torres

<    >    

Roberto Blanco Torres


:   González Pérez, Clodio

--


6,50 €

4,00 €


  

Fasquía

Ver productos de Fasquía
Fasquía  :

  00164

  :

  84-89129-22-3

  :

  Roberto Blanco Torres

  :

  González Pérez, Clodio
            

  :  :

  --

  :

4,00 €    

  :

144 páx. (110x165 mm.)

Biografía do xornalista Roberto Blanco Torres, ese home que sempre se considerou ceibe para expresar aquelo que, baixo a súa óptica, máis conviña para Galicia ou para acadar os dereitos e liberdades que, como seres humanos, lles corresponden a todo home e muller. Compleméntase cunha breve escolma de poemas e artigos, entre os moitos que hai ciscados por diferentes publicacións periódicas.