- Editorial Toxosoutos.com.


:Ver noticia

Un traballo sobre a lírica galego-portuguesa gaña o Premio de Historia Medieval


:      Marta Gómez Matalobos
18/12/2011


Cumprindo coa tradición instaurada
cando se crearon os galardóns, onte, 17 de decembro, deuse a coñecer o
título da obra gañadora da undécima edición do Premio de Historia
Medieval de Galicia. Nesta ocasión, o traballo elixido polo xurado trata
a lírica galego-portuguesa e está escrito por un vigués.


A casa de cultura de Noia foi o
escenario no que o xurado, presidido por Henrique Monteagudo e composto
por Xerardo Agrafoxo Pérez, Clodio González Pérez, Pedro García Vidal e
Marcos Fernández Ferreiro, deu a coñecer a obra galardoada con este
premio que se concede anualmente. A nobreza na poesía lírica
galego-portuguesa é o título dun traballo escrito por Antonio Rey
Somoza, filólogo afincado en Santiago, no que se explora a información
que ofrece sobre a época o cancioneiro trobadoresco galego-portugués e
as Cantigas de Santa María de Alfonso X o Sabio.


O xurado destacou, tras facer
pública a súa decisión, o carácter interdisciplinar da obra gañadora «ao
mostrar a utilidade da exploración dos textos literarios como fonte de
información histórica». Neste sentido, subliñan os datos obtidos sobre o
modo de vida nobiliaria, a rigorosa estratificación da sociedade, os
ideais e actitudes da nobreza e a relixiosidade.


Principios de ano


En canto á entrega do Premio de
Historia Medieval de Galicia, organizado pola editorial Toxosoutos e os
concellos de Noia, Muros, Outes, Porto do Son, Lousame e Carnota, terá
lugar no primeiro trimestre do vindeiro ano. A data está por concretar
porque, antes dese acto, debe editarse a obra gañadora, pero a previsión
é que Antonio Rey poida recoller o galardón entre finais de febreiro e
comezos de marzo.


<<       > <