Inventario toponímico do Tombo de Toxos Outos

Inventario toponímico do Tombo de Toxos Outos


:   Martínez Lema, Paulo

--


20,00 €


  

Trivium

Ver productos de Trivium
Trivium

Historia medieval


  :

  00084

  :

  978-84-96673-48-9

  :

  Inventario toponímico do Tombo de Toxos Outos

  :

  Martínez Lema, Paulo
            

  :  :

  --

  :

20,00 €    

  :

392 páx.(210x150 mm)
Os estudos onomásticos, e máis en concreto os toponímicos, constitúen unha liña de investigación tradicionalmente moi productiva en todo o ámbito da
lingüística románica. Tradicionalmente, as atestacións de topónimos nos textos antigos utilizáronse como base para a confirmación ou o rexeitamento
de determinadas hipótesis etimolóxicas. Tamén se empregaron para realizar, na medida do posíbel, un seguimento dos cambios sufridos polas formas
estudadas, así como da cronoloxía desas transformacións. Nesta obra o autor presenta un traballo exhaustivo no que, atendendo ao devandito, dá conta da totalidade do material toponímico do Tombo de Toxos Outos.