Didáctica da historia antiga e medieval de Galicia

Didáctica da historia antiga e medieval de Galicia


:   Agrafoxo Pérez, Xerardo

--


12,00 €


  

Ensino

Ver productos de Ensino
Ensino  :

  00213

  :

  84-60461-50-5

  :

  Didáctica da historia antiga e medieval de Galicia

  :

  Agrafoxo Pérez, Xerardo
            

  :  :

  --

  :

12,00 €    

  :

196 páx. (170x240 mm.)

Xurde este libro partindo do feito de que o estudio da Historia proporciónalle ó alumno a capacidade para comprender os distintos cambios sociais, favorece as súas aptitudes de análises e sínteses, a posibilidade de formulación de hipóteses e o desenvolvemento da curiosidade e interese mediante a exploración e a investigación. Esta Unidade Didáctica pretende aproximar o mundo desta época á realidade sociolóxica do alumno de Ensino secundario, baseándose nunha filosofía de traballo que establece que toda estratexia didáctica debe partir dun profundo estudio dos procesos psicolóxicos implicados na mesma acción da aprendizaxe.