Tamén navegar

Tamén navegar


Autor:   VV. AA.

Edición de Francisco X. Fernández Naval


12,00 €Precios con I.V.E. engadido.
  
Descargar o Adobe PDF Reader aquí.

Ficha técnica:

Esmorga

Ver productos de Esmorga
Esmorga

Esmorga

   Código:

  00426

   ISBN :

  978-84-92792-95-5

   Nome do producto:

  Tamén navegar

  Autor:

  VV. AA.
            Ver listado de obras.

  Lingua:

  Galego

  Descripción:

  Edición de Francisco X. Fernández Naval

  Prezo (PVP) €:

12,00 €    ive enga.

  Ficha:

211 páxinas

13x21cm

Escolma de poesía galega sobre carpintería de ribeira e embarcacións tradicionais

Ás veces as embarcacións semellan navegar sobre as ondas do verso, deixando atrás o ronsel dunha emoción, outras destaca o valor simbólico que o poeta lle confire, identificándoa coa vida, coa morte, ou co tránsito cara aos momentos transcendentes da existencia.

O título, Tamén navegar, fai referencia ao poema Penélope, de Xohana Torres, e quere reflectir que as embarcacións son para navegar e só no mar, e en uso, ten pleno sentido a súa conservación. Os poemas referidos á carpintería de ribeira, reúnense baixo a epígrafe “Labras na area” facendo alusión a que a praia foi o lugar de construción habitual das embarcacións. A  segunda e máis extensa “O mar ese camiño”, lugar de encontro das embarcacións, invoca o último verso do poema Lingua proletaria do meu pobo, de Celso Emilio Ferreiro, que ten Galicia como referente: “deitada rente ó mar, ese camiño” aludindo a que é no mar onde as embarcacións teñen pleno sentido de ser.

AUTORAS E AUTORES INCLUÍDOS:

Alexandre Nerium

Álvaro Cunqueiro

Ana Romaní

Antón Avilés de Taramancos

Antón Zapata García

Ánxel Sevilla

Anxo Angueira

Aquilino Iglesia Alvariño

Bernardino Graña

Carlos Arias

Celestino Luis Crespo Crespo

Celso Emilio Ferreiro

César Antonio Molina

Cesáreo Sánchez Iglesias

Chus Pato

Darío Xohán Cabana

Eduardo Blanco Amor

Eduardo Pondal

Eliseo Alonso

Emilio Álvarez Blázquez

Emilio Pita

Eva Veiga

Fermín Bouza-Brey

Francisco Souto

Gonzalo López Abente

J. Domingos Rivas Argibay

Joan Zorro

José María Castroviejo

Juan Bolseiro

Juan Pérez Martínez

Luís Amado Carballo

Luis Rei Núñez

Luz Pozo Garza

Mª do Carme Kruckenberg

Maite Dono

Manuel Antonio

Manuel Caamaño Devesa

Manuel Cuña Novás

Manuel Leiras Pulpeiro

Manuel Lueiro Rey

Manuel María

Manuel Rivas

María Mariño

Marta Dacosta

Miguel González Garcés

Miro Villar

Modesto Fraga

Nuno Fernandes Torneol

Pura Vázquez

Ramón Cabanillas

Ramón Caride

Ramón Rey Baltar

Ricardo Carvalho Calero

Rosalía de Castro

Salvador García Bodaño

Victorino Abente Lago

Vítor Vaqueiro

X. H. Rivadulla Corcón

X. L. Méndez Ferrín

Xavier Seoane

Xesús Franco

Xoan-Manuel Casado

Xohana Torres

Xosé Carlos Gómez Alfaro

Xosé Conde

Xosé Mª Álvarez Blázquez

Xosé Mª Álvarez Cáccamo

Xulio López Valcárcel

Xurxo Alonso

Yolanda Castaño