De Simón a Ratzinger

<    >    

De Simón a Ratzinger


:   Agrelo Hermo, Xosé

--


13,00 €


  

Memoralia

Ver productos de Memoralia
Memoralia

Ensaio biográfico


  :

  00162

  :

  978-84-96673-56-4

  :

  De Simón a Ratzinger

  :

  Agrelo Hermo, Xosé
            

  :  :

  --

  :

13,00 €    

  :

232 páx.(150x235 mm)

O interminábel devalar da Igrexa católica non se entende sen unha estruturación ferreamente xerárquica, na que a figura do pontifex maximus é o gromo de aceiro que a sostén, por moito de que se fale de primus inter pares ou de servus servorum Dei. O papado, cos seus altos e baixos, aglutina ao seu redor todo un entramado de intelixencias e fidelidades que se transmite á masa dos crentes, ao tempo que vela pola ortodoxia do dogma e polo cumprimento da moral. Neste libro trázase unha historia do papado onde se tentan amosar as súas contradicións, os seus feitos heroicos e as súas accións indignas, sempre na procura dunha Igrexa poderosa e opulenta para

maior honra e gloria de Deus Todopoderoso.