Avilés de Taramancos. Un francotirador da fermosura

<    >    

Avilés de Taramancos. Un francotirador da fermosura


:   Marco, Aurora

--


14,00 €


  

Memoralia

Ver productos de Memoralia
Memoralia

Ensaio biográfico


  :

  00152

  :

  84-95622-84-X

  :

  Avilés de Taramancos. Un francotirador da fermosura

  :

  Marco, Aurora
            

  :  :

  --

  :

14,00 €    

  :

438 páx.

A lenda que se teceu arredor do poeta de Taramancos encobriu a importancia da súa obra no panorama da literatura galega do século XX. A imaxe de escritor boemio, aventureiro, cazador de tigres, taberneiro… escureceu unha intensa traxectoria dedicada ao cultivo literario, nomedamente poético, unha vocación decidida por Avilés desde neno. Por encima desa vida azarosa de certas etapas da súa vida, inzada de episodios e anécdotas, que se recuperan nesta biografia, está a personalidade dun home sensíble, vocacionalmente entregado, rebelde, comprometido coa súa terra e coa súa lingua, e autor dunha excelente obra poética, que o situa nun lugar de relevo nas Letras Galegas. 

Avilés de Taramancos. Un francotirador da fermosura organízase en catro grandes capítulos:

   IInfancia e adolescencia en Taramancos

   IIBoemia e poesía na Coruña

   IIISaudade da terra e amor a Colombia

   IVRegreso a Ítaca


Ao longo de 300 páxinas reconstruíse a vida, non só do escritor, tamén e sobretodo do ser humano, coas súas luces e sombras. E faise a partir de valiosísimos e fidedignos testemuños orais e escritos, de fontes documentais, en grande parte inéditas, e da correspondéncia persoal, alén, claro é, da investigación da autora. Incluíse asimesmo abundante material gráfico, en moitos casos inédito.