Estudos sobre a época celta en Galiza

<    >    

Estudos sobre a época celta en Galiza


:   Leandro de Saralegui y Medina

--


12,00 €


  

Keltia

Ver productos de Keltia
Keltia

Colección de publicacións do mundo celta


  :

  00330

  :

  978-84-96673-07-6

  :

  Estudos sobre a época celta en Galiza

  :

  Leandro de Saralegui y Medina
            

  :  :

  --

  :

12,00 €    

  :

160páx.(140x215)
estudos sobre a época celta en galiza (Ferrol 1867). texto fundamental e imprescindible na historiografía galega, foi a primeira publicación monográfica sobre a civilización celta de Galiza. Estamos perante unha obra sobranceira, unha moi erudita achega ao noso celtismo, cun grande dominio das fontes clásicas e dos historiadores contemporáneos do resto da Celtia (cunha especial atención ás Bretañas) nunha obra cun discurso celtista perfectamente integrado no contexto histórico do momento e enxerido nas correntes de pensamento da época, engadindolle, ao mesmo tempo, as xa vizosas achegas dunha aínda nacente mais prometedora arqueoloxía.