A CONSTRUCIÓN ARQUEOLÓXICA DA ETNICIDADE

<    >    

A CONSTRUCIÓN ARQUEOLÓXICA DA ETNICIDADE


:   Fernández Götz, Manuel Alberto

176 PÁX. 140X215MM


12,00 €


  

Keltia

Ver productos de Keltia
Keltia

Colección de publicacións do mundo celta


  :

  00560

  :

  978-84-96673-86-1

  :

  A CONSTRUCIÓN ARQUEOLÓXICA DA ETNICIDADE

  :

  Fernández Götz, Manuel Alberto
            

  :  :

  176 PÁX. 140X215MM

  :

12,00 €    

  :

Neste libro ofrécese, por primeira vez no panorama bibliográfico español, unha revisión en profundidade das complexas e a miúdo problemáticas relacións entre Arqueoloxía e Etnicidade. A través dunha perspectiva historiográfica que abarca desde os traballos de Kossinna ata as últimas propostas posprocesuais, o autor aborda temas como a definición de grupo étnico, a conceptualización da etnicidade en Antropoloxía e Socioloxía ou a instrumentalización do pasado con fins actuais. A conclusión que se deriva de todo iso é que resulta necesario repensar a maneira na que os arqueólogos se aproximaron tradicionalmente ao estudo das identidades étnicas, tarefa par a cal se avanzan unha serie de propostas e reflexións de carácter teórico-metodolóxico.