Filosofía e cidadanía (1º BAC)

<    >    

Filosofía e cidadanía (1º BAC)


:   Souto Rodríguez, José Manuel

--


13,50 €


  

Ensino

Ver productos de Ensino
Ensino  :

  00355

  :

  978-84-92792-14-6

  :

  Filosofía e cidadanía (1º BAC)

  :

  Souto Rodríguez, José Manuel
            

  :  :

  --

  :

13,50 €    

  :

224 páx. 17x24 cm

A materia Filosofía e cidadanía ten como dobre obxectivo, por unha banda, achegar aos alumnos e alumnas de 1º de Bacharelato o saber filosófico como expresión da racionalidade, e que coñezan as ideas fundamentais sobre a dimensión antropolóxica, ética, social e política do ser humano; e, por outra, que, respecto aos temas tratados, analicen e comenten textos, reflexionen criticamente, dialoguen, debatan, argumenten, expoñan con claridade e rigor, e se doten dun vocabulario especializado de carácter básico. O presente libro de texto pretende cubrir ambos obxectivos.

Xunto á exposición dos diferentes temas, estruturados en catro bloques de contidos (o ser humano, o saber filosófico, a filosofía moral e política, e Estado, democracia e cidadanía), ofrécense unha variedade de textos coas súas correspondentes actividades, e unha serie de cuestións para guiar e reforzar a súa comprensión. Ao final do libro preséntanse unhas propostas de técnicas de traballo.