Materiais de aula de C. Sociais, Xeografía e Historia para E.S.O.

<    >    

Materiais de aula de C. Sociais, Xeografía e Historia para E.S.O.


:   VV. AA.

--


14,00 €


  

Ensino

Ver productos de Ensino
Ensino  :

  00245

  :

  84-95622-35-1

  :

  Materiais de aula de C. Sociais, Xeografía e Historia para E.S.O.

  :

  VV. AA.
            

  :  :

  --

  :

14,00 €    

  :

418 páx. (170x240 mm.)

Recopilación de textos, imaxes, artigos de prensa, etc., que poden ser utilizados para a elaboración de secuencias de ensinanza-apredizaxe, adaptadas ás características do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria. É unha proposta arredor duns contidos e principios metodolóxicos susceptibles de seren adaptados polo profesorado segundo o seu estilo didáctico.