Proxecto de ciencias sociais, xeografía e historia

<    >    

Proxecto de ciencias sociais, xeografía e historia


:   Potel, María e outros

--


9,50 €


  

Ensino

Ver productos de Ensino
Ensino  :

  00235

  :

  84-89129-66-5

  :

  Proxecto de ciencias sociais, xeografía e historia

  :

  Potel, María e outros
            

  :  :

  --

  :

9,50 €    

  :

166 páx. (170x240 mm.)
Lexisla a superación de todo tipo de discriminacións por razón de sexo, raza, relixión... que se viñeron exercendo ao longo da Historia. Propón como base da educación á PERSOA; como fin o seu desenvolvemento persoal, e como procedemento o desenvolvemento de tódalas capacidades a través das distintas áreas curriculares.