a nobreza miñota e a lírica trobadoresca na galicia da primeira metade

<    >    

a nobreza miñota e a lírica trobadoresca na galicia da primeira metade


:   Monteagudo, Henrique

150x210


13,00 €


  

Trivium

Ver productos de Trivium
Trivium

Historia medieval


  :

  00497

  :

  978-84-942224-9-8

  :

  a nobreza miñota e a lírica trobadoresca na galicia da primeira metade

  :

  Monteagudo, Henrique
            

  :  :

  150x210

  :

13,00 €    

  :

neste estudo preséntase unha pescuda realizada a partir de dúas mandas testamentarias do cabaleiro don Johan Soarez de Chapela, que é identificado co trobador Johan Soyrez Somesso. A partir da exploración do contexto histórico deste, indágase a composición dalgunhas familias nobres do sudoeste de Galicia relacionadas co fenómeno trobadoresco e investígase as relacións entre elas e delas con outras cun papel coñecido na emerxencia da lírica cortes.