Tráfico marítimo e fluvial nos portos do sur da provincia de Pontevedr

<    >    

Tráfico marítimo e fluvial nos portos do sur da provincia de Pontevedr


:   Iglesias Almeida, Ernesto

--


12,00 €


  

Anais

Ver productos de Anais
Anais

Historia moderna


  :

  00098

  :

  84-96673-08-1

  :

  Tráfico marítimo e fluvial nos portos do sur da provincia de Pontevedr

  :

  Iglesias Almeida, Ernesto
            

  :  :

  --

  :

12,00 €    

  :

132 páx.(150x210 mm)
O presente libro constitúe unha importante achega histórica sobre un tema pouco estudado en Galicia e, en particular, no sur da provincia de Pontevedra e fronteira con Portuigal. Non se cingue só ao tráfico de persoas e mercadorías, senón que tamén conta con capítulos dedicados á piratería nas nosas costas, aos diferentes tipos de embarcacións eá pesca no Miño. Compleméntase con amplo apéndice de documentos na súa maioría inéditos, procedentes de protocolos notariais e dos arquivos catedralicio e diocesano de Tui.