Déixame ancorar

<    >    

Déixame ancorar


:   Rodríguez Yáñez, Yago

Limiar de Carlos Gegúndez / 102 pp / 10x16


12,00 €


  

Letra inversa

Ver productos de Letra inversa
Letra inversa  :

  00449

  :

  978-84-15400-12-7

  :

  Déixame ancorar

  :

  Rodríguez Yáñez, Yago
            

  :  :

  Limiar de Carlos Gegúndez / 102 pp / 10x16

  :

12,00 €    

  :

O atinado título do libro, Déixame ancorar... permite entrever a humildade do poeta nesta primeira travesía, quen solicita e pregunta antes de zarpar para facer dos seus desexos realidade, para bicar beizos de ardentía. Versos que son todo cerna dende a raíz até os gromos, non teñen ápice de sámago, como as rebolas novas que hoxe están a medrar para se converteren un día en rexos carballos.