Druídas

<    >    

Druídas


:   Anne Ross

--


14,00 €


  

Keltia

Ver productos de Keltia
Keltia

Colección de publicacións do mundo celta


  :

  00029

  :

  84-96259-28-5

  :

  Druídas

  :

  Anne Ross
            

  :  :

  --

  :

14,00 €    

  :

215 páx. (215x140 mm.)

Anne Ross describe a función dos druídas no cambiante mundo dos celtas e explora as súas crenzas e prácticas relixiosas. Presta particular atención á cabeza simbólica e ás funcións dos sacrificios humanos e animais. O que fai o seu estudio 

senlleiro é a familiaridade que amosa esta escritora cos textos en gaélico e a súa capacidade de ver o druidismo desde a visión celta. Resumindo, este libro, rico en ilustracións, será un reclamo para todo aquel con inquedanzas polo universo celta