Estudios sobre poesía de cancioneiro

<    >    

Estudios sobre poesía de cancioneiro


:   VV. AA.

--


10,00 €


  

Biblioteca Filológica

Ver productos de Biblioteca Filológica
Biblioteca Filológica

Estudos lingüísticos e etnográficos


  :

  00297

  :

  84-89129-83-5

  :

  Estudios sobre poesía de cancioneiro

  :

  VV. AA.
            

  :  :

  --

  :

10,00 €    

  :

136 páx. (150x210 mm.)
O amplo estudio de Beltrán examina a orixe, evolución e condicionantes dos traballos sobre cacioneiro desde mediados do XIX; ademais, sinala algunhas constantes estructuras na composición dos cancioneiros casteláns catrocentristas. Campos centra o seu artigo nos problemas de atribución de dous poemas satíricos a diferentes membros da familia Manrique. Cuesta rastrexa e analiza as referencias a personaxes  da literatura artúrica e da poesía de cancioneiro. Tato revisa a posible autoría de poemas en catalán por parte de Pedro de Santa Fe, escritor en castelán e galego.