IN-MIGRACIÓN

<    >    

IN-MIGRACIÓN


:   LAGARES DIEZ, NIEVES. LORENZO MOLEDO, MAR

248PÁX. 140X240MM


19,00 €


  

Ponto Básico

Ver productos de Ponto Básico
Ponto Básico  :

  00576

  :

  978-84-92792-25-2

  :

  IN-MIGRACIÓN

  :

  LAGARES DIEZ, NIEVES. LORENZO MOLEDO, MAR
            

  :  :

  248PÁX. 140X240MM

  :

19,00 €    

  :

A inmigración converteuse nos últimos anos, tamén en Galicia, nun tema de rotunda actualidade que precisa ser analizado en tódalas súas vertentes e dende diversas perspectivas. O presenta libro é unha tentativa de abarcar algúns dos aspectos mási relevantes do fenómeno inmigratorio na Comunidade Galega. Trátase polo tanto dun libro multidisciplinar, no que os autores, baseándose nunha ampla serei de datos cuantitativos, analizan a inmigración en Galicia dende unha perspectiva sociolóxica, política, educativa e legal.